สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ข่าวกลุ่มนิเทศฯ

 • ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์ ONET ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ONET โดยมี ผอ.สพม.๒๘ ท่านประวิทย์ หลักบุญ เป็นประธานประชุมและมีประธานสหวิทยาเขตทั้ง ๘ สหวิทยาเขตและศึกษานิเทศก์ทุกท่านเข ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2557 19:01 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • สวัสดีปีใหม่ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เปิดศักราชการทำงานใหม่ คณะศึกษานิเทศก์ ได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการที่ดูแลศึกษานิเทศก์ ดร.ว ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2557 20:19 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ประชุมงานวิจัย 27 ธันวาคม 2556 คณะนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามวิจัยและพัฒนา เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสังกัด สพม ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2556 20:43 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Download

 • รายการแข่งขัน.pdf   122กิโลไบต์ - 29 ก.ค. 2555 22:07 โดย ณัฐธภา ตรงดี (เวอร์ชัน 1)
 • เกณฑ์การแข่งขัน55.pdf   386กิโลไบต์ - 29 ก.ค. 2555 22:07 โดย ณัฐธภา ตรงดี (เวอร์ชัน 1)
 • นำเสนอแผนพัฒนาฯ55.pdf   13165กิโลไบต์ - 12 ก.พ. 2555 07:13 โดย ณัฐธภา ตรงดี (เวอร์ชัน 1)
  ‎PPT ดร.วีระพงษ์ บรรยายในการประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อุบลราชธานี‎
 • รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น_สพฐ..xls   60กิโลไบต์ - 5 ก.พ. 2555 23:54 โดย ณัฐธภา ตรงดี (เวอร์ชัน 1)
  ‎ "รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ. " ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับในรูปแบบ MS Excel ทาง e-mail : papapon07@gmail.com‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า Download
ปฏิทินกลุ่มนิเทศฯ