งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน"

โพสต์4 ก.ย. 2554 07:13โดยไม่ทราบผู้ใช้
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่    โดยแบ่งตามเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ ในส่วนของเกณฑ์การแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าแรกของ www.sornor29.net คลิกที่ Download อยู่ในโฟลเดอร์ "เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554" ในส่วนของข้อความในประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขัน ได้มีการแก้ไข ดังรายละเอียด ดังแนบ
ĉ
ไม่ทราบผู้ใช้,
4 ก.ย. 2554 17:25
Comments